Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सुपौली, पर्सा

सुपौली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सुपौली, पर्सा

सुपौली

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 ढाकाराम अर्याल ढाकाराम अर्याल कार्यालय प्रमुख 9851199087
aryalrd@gmail.com
2 रोहित कुमार यादव रोहित कुमार यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
3 सिन्धु कुमारी थारू सिन्धु कुमारी थारू कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9845452842
aaosupauli@gmail.com
4 रबि कुमार रबि कुमार कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9807169145
5 चिरंजन महताे थारू चिरंजन महताे थारू कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9811108038
6 aaosupouli aaosupouli
aaosupouli@moha.gov.np