Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सुपौली, पर्सा

सुपौली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सुपौली, पर्सा

सुपौली

ढाकाराम अर्याल

  • ढाकाराम अर्याल

ढाकाराम अर्याल


ढाकाराम अर्याल
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल aryalrd@gmail.com
सम्पर्क 9851199087
ठेगाना Putalibazar municipality 10, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७७ माघ २१